29 مرداد

رساله پاتانجل

رنج موضوع درد و رنج از جمله مسائلی است که در اندیشه و طریقت‌های معنوی هند عموما مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته‌است و ظاهراً اغلب فرزانگان راست پندار (orthodox) …

ساتوا
18 اردیبهشت

بررسی ساتوا: مفهومی مهم در یوگا و سوتراهای یوگا برگرفته از خرد و حکمت ودایی

ساتوا در کتاب های مختلف یوگایی   صفحه ۲۳۷- ۲۳۸ روان شناسی کاربردی یوگا دکتر ریشی ویوکاناندا اساس واقعیتی که ما در تکامل یا رفتن در راه های دیگرتحت تاثیر …