29 مرداد

رساله پاتانجل

رنج موضوع درد و رنج از جمله مسائلی است که در اندیشه و طریقت‌های معنوی هند عموما مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته‌است و ظاهراً اغلب فرزانگان راست پندار (orthodox) …