26
اردیبهشت
photo_2019-05-10_14-14-27
کارگاه بررسی “یوگاسوترا” های پاتانجلی
14:00 - 16:00
تهران شيخ فضل الله جنوب پل آزمایش

مروری بر یوگاسوترهای پاتانجلی.(فصل اول و دوم) سوتراهای پتانجلی به عنوان دقیق ترین و علمی ترین متنی که تا به حال درباره ی یوگا...

29
فروردین
photo_2019-04-09_23-22-19
کارگاه یوگانیدرا در “فردیس کرج”
14:00 - 18:00

🍃 تمرین شماره یک از کتاب یوگانیدرا تالیف سوامی ساتیاناندا ساراسواتی اجرا و تمرین میشود که حدود پنجاه دقیقه خواهد بود. 🍃 تئوری و...